Ustawa gwarantująca szerszy dostęp do broni

Podpisz się pod projektem ustawy, która ułatwi dostęp do broni wszystkim dorosłym i odpowiedzialnym Polakom. Pozwól sobie i innym poczuć się bezpiecznie.

Proponujemy pakiet ustaw, które poprawią bezpieczeństwo Polaków. Nasze ustawy dają wszystkim dorosłym i odpowiedzialnym Polakom dostęp do broni. Poszerzają granice obrony koniecznej pozwalając Polakom bronić siebie, swoich bliskich i dobytku. Przywracają karę śmierci dla morderców, która skutecznie odstrasza bandytów czyhających na nasze życie i jest sprawiedliwą karą dla zwyrodnialców.

Projekt ustawy

Pobierz projekt ustawy gwarantującej szerszy dostęp do broni.

Formularz zbiórki podpisów

Pobierz formularz zbiórki podpisów.

Dołącz do bazy zbierających podpisy

Dołącz do bazy zbierających podpisy w całym kraju lub stwórz punkt zbiórki w swojej miejscowości.

Pytania i odpowiedzi

 

Czy obowiązujące przepisy nadmiernie ograniczają prawo do posiadania broni?

Obecne prawo jest nieprecyzyjne i niepraktyczne. Jednym z głównych problemów związanych z dostępem do broni jest uznaniowość organu decydującego czyli Policji. Każda z komend Policji wydających pozwolenia kieruje się własnymi interpretacjami i identyczne w treści podania tej samej osoby będzie w różnych częściach kraju rozpatrywać odmiennie. Przepisy są nieprecyzyjne i w sposób dowolny interpretowane przez Policję. Zdarzają się przypadki interpretacji wręcz sprzecznych z brzmieniem przepisów. Projektowana ustawa wprowadzi jednoznaczne zdefiniowanie wszystkich istotnych w tej dziedzinie pojęć w celu uniknięcia występujących obecnie problemów z interpretacją przepisów prawa.

Czy w wyniku proponowanych zmian w prawie dostęp do broni będzie łatwiejszy?

Projekt niewątpliwie ułatwi korzystanie z prawa do posiadania broni. Proponowana ustawa zawiera precyzyjne określenie przesłanek wykluczających możliwość posiadania broni. Nie będą mogły jej posiadać osoby karane za pewne przestępstwa, cierpiące na określone stany chorobowe lub istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego, jak również osoby zbyt młode wiekiem lub nie posiadające stałego miejsca zamieszkania. Każdy, kto nie podlega tym wyłączeniom, będzie mógł uzyskać obywatelską kartę broni, gdy przedstawi uzasadniony powód. Projekt zawiera przykładowy katalog powodów, które uzasadniają posiadanie broni.

Jakie wymogi trzeba będzie spełnić aby zostać posiadaczem własnej broni palnej?

Posiadanie broni „normalnej” wymagać będzie zdania egzaminu teoretycznego albo trzyletniego stażu jako posiadacz broni „pierwszego kontaktu”. Nienaganny staż jest praktycznym dowodem na znajomość przepisów, dlatego nie ma potrzeby przeprowadzania w tym wypadku dodatkowego egzaminu. Proponuje się przy tym odejście od pozwoleń na broń wydawanych „do celu” i zastąpienie ich pozwoleniami podzielonymi na trzy poziomy dostępu, związane z poziomem kompetencji posiadacza broni – im jest on wyższy, tym więcej rodzajów broni może on posiadać. Projekt przewiduje następujące poziomy dostępu: pierwszy (obywatelska karta broni) – broń gazowa, niektóre rodzaje broni bocznego zapłonu i strzelby, drugi (pozwolenie na broń) – broń dopuszczona do posiadania przez osoby cywilne, trzeci (pozwolenie na broń, rozszerzone) – poziom drugi plus prawo do noszenia broni krótkiej w ukryciu w miejscach publicznych.

Kto będzie wydawał decyzje w sprawach dostępu do broni?

Ważnym elementem projektu jest zmiana organu wydającego pozwolenia. Pozwolenia będą wydawać starostowie lub prezydenci miast na prawach powiatu, podobnie jak to miało miejsce w II Rzeczpospolitej. Przeniesienie organu wydającego pozwolenia ze szczebla wojewódzkiego na szczebel powiatowy przybliży go do obywatela. Jest to zasadniczo zgodne z duchem budowy państwa obywatelskiego.

Czy będzie można swobodnie nosić broń?

Posiadanie broni z prawem noszenia jest w warunkach europejskich czymś wyjątkowym, dlatego w projekcie wymaga się zdania dość trudnego egzaminu kompetencyjnego z umiejętności strzelania. Co więcej – egzamin ten należy okresowo powtarzać. Celem tej regulacji jest wyeliminowanie potencjalnego zagrożenia, jakie mogą stanowić uzbrojone osoby nie mające umiejętności posługiwania się bronią w stresie. Osoby sprawnie posługujące się bronią nie powinny mieć trudności ze zdaniem tego egzaminu.

Czy proponowane zmiany rzeczywiście poprawią bezpieczeństwo Polaków?

Możliwie szeroki, aczkolwiek ściśle kontrolowany dostęp praworządnych obywateli do broni stanowi z jednej strony gwarancję poszanowania swobód obywatelskich, a z drugiej jest ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa państwowego. Ci, którzy chcą się nauczyć posługiwania bronią za własne pieniądze i przy pomocy własnej broni, są bardzo cenni dla kraju, a w godzinie zagrożenia będą wręcz na wagę złota.

Punkty zbiórek podpisów

Znajdź lokalnych koordynatorów lub punkt zbiórki podpisów pod wolnościowymi projektami obywatelskimi i pomóż nam zmieniać Polskę.

Głuszyca - powiat wałbrzyski

Punk zbiórki podpisów ul. Grunwaldzka 20A 58-340 Głuszyca powiat wałbrzyski Koordynator Beata Żołnieruk Tel. 882 068 300

Kłodzko - powiat kłodzki

Punk zbiórki podpisów ul. Karola Miarki 12 57-300 Kłodzko powiat kłodzki Koordynator Jacek Hecht Tel. 603 972 728

Wałbrzych

Punk zbiórki podpisów ul. Ogrodowa 4 Wałbrzych miasto Koordynator Jerzy Kurek Tel. 606 726 055

Siedlce

Punk zbiórki podpisów - prosimy wrzucać do skrzynki pocztowej ul. Armii Krajowej 13/2 08-110 Siedlce miasto Koordynator Paweł Wyrzykowski Tel. 694 015 653

Świdnica

Punk zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Łukasz Grabowski Tel. 536 027 679

Węgrów

Punk zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Paweł Wyrzykowski Tel. 694 015 653

Sokołów Podlaski

Punk zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Paweł Wyrzykowski Tel. 694 015 653

Ostrołęka

Punk zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Łukasz Zdunek Tel. 535 556 939

Warszawa

Punkt zbiórki podpisów ul. Mokotowska 24 lok. 64 00-561, Warszawa miasto Koordynator Michał Piechota Tel. 516 835 306

Wyszków

Punk zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Arkadiusz Jarosz Tel. 609 571 664

Pułtusk

Punk zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Arkadiusz Jarosz Tel. 609 571 664

Maków Mazowiecki

Punk zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Arkadiusz Jarosz Tel. 609 571 664

Mińsk Mazowiecki

Punk zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Izabela Reduch Tel. 512 255 902

Sulejówek

Punk zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Piotr Wilewski Tel. 725 473 918

Garwolin

Punk zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Maria Tobiasz Tel. 607 048 518

Łosiece

Punk zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Michał Pióro Tel. 792 279 879

Ostrów Mazowiecka

Punk zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Adrian Jaszczak Tel. 889 720 607

Ciechanów

Punk zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Mateusz Siennicki Tel. 508 646 837

Przesnysz

Punk zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Artur Machalski Tel. 508 575 824

Płock

Punk zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Michał Fijałkowski Tel. 507 189 387

Sierpc

Punk zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Robert Słupecki Tel. 530 079 471

Sochaczew

Punk zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Jacek Basiak Tel. 515 625 894

Mława

Punk zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Jarosław Zaręba Tel. 668 162 372

Kraków

Punkt zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Grzegorz Bator Tel. 533 560 744

Gdynia

Punkt zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Zbigniew Wysocki Tel. 661 607 673

Lublin

Punkt zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Tomasz Deptuła Tel. 691 711 241

Opoczno

Punkt zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Mateusz Kopiński Tel. 785 641 160

Wrocław

Punkt zbiórki podpisów 1. ul. Racławicka 15/19, pokój 113 lub recepcja, 53-149 Wrocław 2. ul. Ostrowskiego 30, pokój 234, Wrocław miasto Koordynator Mariusz Pigłowski Tel. 518 324 801

Wrocław

Punkt zbiórki podpisów 1. ul. Racławicka 15/19, pokój 113 lub recepcja, 53-149 Wrocław 2. ul. Ostrowskiego 30, pokój 234, Wrocław miasto Koordynator Mariusz Pigłowski Tel. 518 324 801

Rawa Mazowiecka

Punkt zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Krzysztof Haraśny Tel. 735 937 401

Tomaszów Mazowiecki

Punkt zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Wojciech Płacheta Tel. 504 076 165

Piotrków Trybunalski

Punkt zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Mateusz Kurczyna Tel. 601 303 488

Bełchatów

Punkt zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Piotr Stępnik Tel. 695 517 373

Radomsko

Punkt zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Bartłomiej Zydczyk Tel. 536 282 216

Bielsko-Biała

Punkt zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Bronisław Fołtyn Tel. 604 923 692

Żywiec i powiat żywiecki

Punkt zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Wojciech Bielewicz Tel. 501 466 430

Cieszyn i powiat cieszyński

Punkt zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Igor Rodziewicz Tel. 505 009 424

Pszczyna i powiat pszczyński

Punkt zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Marcin Kuśmierz Tel. 796 447 712

Powiat bielski

Punkt zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Cezary Czapiga Tel. 601 509 565

Gdańsk

Punkt zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Karol Rabenda Tel. 505 136 412

Gorzów Wielkopolski

Punkt zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Robert Anacki Tel. 607 796 473

Szczecin

Punkt zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Marek Zakrzewski Tel. 794 371 407

Katowice

Punkt zbiórki podpisów Apteka Rodzinna, ul. Chrobrego 29, Katowice Auto-Hurt, ul. Obrońców Westerplatte 65, Katowice KDS.pl Apple Sklep i Serwis, ul. Graniczna 29, Katowice Koordynator Marcin Rzepecki Tel. 790 589 256

Mysłowice

Punkt zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Tomasz Nieboda Tel. 513 826 238

Piekary Śląskie

Punkt zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Sebastian Daru Tel. 505 463 215

Ruda Śląska

Punkt zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Bożena Modzelewska Tel.

Siemianowice Śląskie

Punkt zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Michał Markiewka Tel. 534 567 946

Świętochłowice

Punkt zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora.      

Koordynator Jacek Błaszczyk Tel. 602570864

Białystok

Punkt zbiórki podpisów      
Pub Restauracja Warszawska 39, ul. Warszawska 39, Białystok
Kancelaria Radcy Prawnego Szczepan Barszczewski ul. Grochowa 11 lok. 3, Białystok

Koordynator Marcin Sawicki Tel. 509866741

Piła

Punkt zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Przemysław Pruciak Tel. 508576857

Złotów

Punkt zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Mateusz Motylewski Tel. 696321413

Wągrowiec

Punkt zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Marcin Dębski Tel. 605951833

Szamotuły

Punkt zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Dawid Jarmoluk Tel. 667436487

Nowy Tomyśl

Punkt zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Bartek Stefański Tel. 660687036

Wolsztyn

Punkt zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Sławomir Wawrzynowicz Tel. 516692764

Oborniki

Punkt zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Jakub Wojtasiak Tel. 723357534

Grodzisk

Punkt zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Krzysztof Bartkowiak Tel. 662330087

Czarnków

Punkt zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Tomek Nowak Tel. 602656976

Sieradz

Punkt zbiórki podpisów ul. Broniewskiego 5D, Sieradz (sklep komputerowy) Koordynator Waldemar Utecht Tel. 509 409 909

Chrzanów

Punkt zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Emil Krawczyk Tel. 506 431 985

Stróża

Punkt zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Dawid Pałka Tel. 881 705 839

Osiek

Punkt zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Norbert Dąbrowski Tel. 502 195 156

Poddębice

Punkt zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Łukasz Ożadowicz Tel. 663 440 342

Łęczyca

Punkt zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Krystian Wandachowicz Tel. 533 969 006

Zduńska Wola

Punkt zbiórki podpisów Bowling Pub, ul. Łaska 43, Zduńska Wola Koordynator Mariusz Kacperowski Tel. 694 476 296

Kielce

Punk zbiórki podpisów Telkas, ul. 1 maja 115, Kielce ul. Sienkiewicza 59, skrytka pocztowa nr 8, Kielce Koordynator Krzysztof Kasza Tel. 501 501 180

Starachowice

Punk zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Krzysztof Basiaga Tel. 605 451 996

Ostrowiec Świętokrzyski

Punk zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Damian Zawadzki Tel. 512 182 804

Busko Zdrój

Punk zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Konrad Bąk Tel. 791 091 293

Pińczów

Punk zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Tomasz Fijałkowski Tel. 880 097 312

Skarżysko-Kamienna

Punk zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Juliusz Bilski Tel. 600 057 236

Staszów

Punk zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Wojciech Grabowski Tel. 693 527 707

Włoszczowa

Punk zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Michał Środa Tel. 694 624 341

Sandomierz

Punk zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Piotr Żyłka Tel. 697 064 787

Suwałki

Punk zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Krzysztof Kowalewski Tel. 512223020

Grajewo

Punk zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Adam Kulesza Tel. 500321897

Hajnówka

Punk zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Kamil Andrejuk Tel. 504124111

Bielsk Podlaski

Punk zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Przemysław Kunicki Tel. 883404246

Rynek Staromiejski 5 75-004 Koszalin Paweł Kapusta Tel. 885 025 886

Bydgoszcz - powiat bydgoski i sępoleński

Punkt zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Seweryn Stadnicki tel. 725 554 647, Tomasz Bethke tel. 728 800 880, Marcin Sypniewski tel. 606 709 522

Powiat inowrocławski

Punkt zbiórki podpisów:  Restauracja „Róże, fiołki i aniołki” ul. Królowej Jadwigi 25  Koordynator Marek Grzona tel. 660 033 115

Powiat świecki

Punkt zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Robert Bocian tel. 725 074 587

Powiat tucholski

Punkt zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Marcin Pilarski tel. 605 603 258  

Powiat mogileński

Punkt zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Paweł Jasiński tel. 697 010 864

Powiat żniński

Punkt zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Krzysztof Kucharski tel. 691 882 378

Powiat nakielski

Punkt zbiórki podpisów: Firma SHN ul. Hallera 3 Koordynator: Michał Łusiak tel. 662 027 793

Szubin

Punkt zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Dominik Kalinowski tel. 783 837 854

Gliwice

Punkt zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Bartłomiej Truś Tel. 794 907 622

Zabrze

Punkt zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Łukasz Wysocki Tel. 513 728 220

Bytom

Punkt zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Daria Kwiatkowska Tel. 660 251 804

Poznań

Punk zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Damian Kupka Tel. 510 275 616

Kolbuszowa

Punkt zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Daniel Płoch Tel. 693 842 481

Dębica

Punkt zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Jan Wałęga Tel. 796 647 880

Strzyżów

Punkt zbiórki podpisów Brak. Zgłoś propozycję do koordynatora. Koordynator Damian Bańka Tel. 881 577 525

Rzeszów

Punkt zbiórki podpisów: ul. Grunwaldzka 19 / 306 35-959 Rzeszów Skrzynka Pocztowa 320 Koordynator zbiórki podpisów: Łukasz Mężyk Tel. 666 512 331

Legionowo - Bar Przodownik

Punkt zbiórki podpisów: Bar Przodownik ul. Jagielońska 9d lok.9 05-120 Legionowo Godziny otwarcia: codziennie 17:00 - 00:00

Piaseczno - Księgarnia "Bzyk"

Punkt zbiórki podpisów: Księgarnia "Bzyk" ul. Warszawska 5 05-500 Piaseczno Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 10:00 - 18:00, sobota 10:00-14:00

Chcesz zostać koordynatorem zbiórek podpisów?

Chciałbyś koordynować zbiórki podpisów w swoim regionie? Posiadasz lokal w którym moglibyśmy stworzyć punkt zbiórki podpisów? Dołącz do nas! Wypełnij krótki formularz, a my skontaktujemy się z Tobą i przekażemy szczegółowe informacje jak możesz pomóc.
Skontaktuj się z nami